0707 456 448

Trường dạy lái xe PHẠM GIA

​Cảnh cáo cơ quan quản lý về đào tạo lái xe nếu cơ sở đào tạo vi phạm

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo thông tư quy định xử lý vi phạm trong  công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến góp ý. 

Dự thảo thông tư quy định cơ quan quản lý nhà nước về đạo tạo, sát hạch lái xe phải chịu trách nhiệm khi cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ tổ chức thi sát hạch – Ảnh: TUẤN PHÙNG

Theo đó, dự thảo thông tư quy định  cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam bị cảnh cáo khi có cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trực tiếp quản lý bị đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe hoặc đình chỉ tổ chức sát hạch lái xe.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam bị cảnh cáo khi cơ sở đào tạo, sát hạch lái  vi phạm một trong các trường hợp: Tổ chức thực hiện cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho các cơ sở đào tạo do Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực tiếp quản lý không đúng quy định.

Tổ chức tập huấn, cấp thẻ sát hạch viên cho đội ngũ sát hạch viên không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại các cơ sở đào tạo do Bộ Giao thông vận tải giao trực tiếp quản lý không đúng quy định.

Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và xử lý vi phạm không đúng quy định.  Lưu trữ hồ sơ tài liệu về quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại các cơ sở đào tạo do Bộ Giao thông vận tải giao trực tiếp quản lý không đúng quy định.

 Dự thảo thông tư cũng quy định cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của Sở Giao thông vận tải bị cảnh cáo khi có cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe quản lý trực tiếp bị đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe hoặc đình chỉ tổ chức sát hạch lái xe.

Ngoài ra,  cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của Sở Giao thông vận tải bị cảnh cáo  khi cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe  vi phạm một trong các trường hợp: Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe không đúng quy định; để cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch thực hiện không đúng nội dung, chương trình đào tạo, thu, chi học phí, lệ phí, giá dịch vụ không đúng quy định mà không có biện pháp ngăn chặn; không báo cáo kịp thời với Giám đốc Sở Giao thông vận tải hoặc các cơ quan chức năng để xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. Không báo cáo kịp thời vi phạm của sát hạch viên để Giám đốc Sở Giao thông vận tải xem xét, xử lý theo quy định…